Förändring Framåt Tillsammans

Senaste nytt

Mar
14
Publicerad av Paula den 14 mars, 2011 kl. 20:17

”Kurs mot åsiktsförtryck - Förutom argumentationsteknik och antivåldsretorik studeras den svenska extremvänsterns historia, klasshat, skadegörelse, censur- och våldsbejakande politik och Vänsterpartiet. ” 

Ponera att ovanstående fanns att läsa i valfritt, partipolitiskt obundet medium. Med största sannolikhet skulle jag inte vara ensam om att reagera.  Att på detta sätt bunta ihop ett riksdagsparti med flertalet starka negativa företeelser baserat på ytliga, enskilda kopplingar och privat tyckande kan knappast ses som seriöst. Ändå hittar jag i senaste numret av Lärarnas Tidning en notis som gör just detta. Skillnaden är, föga förvånande, att det är Sverigedemokraterna som utsätts för denna oacceptabla behandling.

Det hela handlar om ett samarbete mellan Vindelns folkhögskola och Expo som denna höst anordnar en ”antirasistisk projektledarutbildning”. Under denna terminslånga kurs skall man dels öva praktisk projektledning, dels studera diverse oönskade fenomen. Och Sverigedemokraterna.

Självklart står det varje förening eller skola fritt att anordna vilka kurser man vill, så länge kursmomenten ryms inom de lagar som gäller. Att en organisation som Expo, eller en folkhögskola med förra SSU-ordföranden som rektor, väljer att fortsätta sin smutkastning av SD är inte särskilt upprörande. De har sin agenda. Det jag vänder mig emot är att en tidning som hör till ett partipolitiskt obundet förbund sysslar med en form av partipolitik. Ett avståndstagande från ett specifikt parti, genom i detta fall en hänvisning till en utbildning, kan nämligen inte kallas något annat.

Det är heller inte första gången. Genom en snabb sökning på tidningens hemsida hittar jag ett femtontal artiklar där man tydligt tagit ställning mot vårt nya riksdagsparti. Ytterligare artiklar är mer diskret vinklade, genom frågeformuleringar där man placerar SD i ett oönskat fack. Ibland tillåts rena lögner om partiets politik stå oemotsagda och slå rot. Det finns artiklar om SD som skrivits utan att någon representant för partiet fick komma till tals.

Jag har full förståelse för att ett fackförbund, som ju är och ska vara politiskt aktivt, har sina egna åsikter och för fram dem. Och en sak vore att i sakpolitiska frågor hävda sitt motstånd eller inta en avståndstagande ställning. En helt annan är det dock att förkasta ett parti i sin helhet, baserat på sina egna fördomar och ”fakta” som levereras från allt annat än objektiva källor.
_____
Ovanstående text är ett inlägg från min gamla blogg, en blogg jag skapade mitt under brinnande valrörelse i en naiv tro att jag skulle ha tid att skriva regelbundet. Så blev inte fallet, studier och politiskt arbete kom i vägen. De två inlägg jag ändå publicerade känner jag ett värde av att flytta över hit, som exempel på samhällsreflektioner från en fritidspolitiker.

Mar
11
Publicerad av Paula den 11 mars, 2011 kl. 00:00

Ett av de första förslag som vår kommunfullmäktigegrupp i Uppsala lade fram handlade om införandet av medborgarförslag. Samtidigt som motionen lämnades in beskrev vi förslaget i följande insändare:

SD vill införa medborgarförslag

KOMMUNPOLITIK. Många människor upplever att deras politiker, inte minst på lokal nivå, har fjärmat sig från folkviljan och fattar beslut som går stick i stäv med vad folk i allmänhet tycker och tänker. Vi sverigedemokrater anser att demokratin behöver vitaliseras på olika sätt. Ett sådant sätt är att införa möjligheten för medborgarförslag i kommunen, en möjlighet som funnits sedan 2002 och något som två tredjedelar av Sveriges kommuner och hälften av landstingen har i dag.

På så vis ökar allmänhetens intresse för vad som händer i kommunen och den enskilde medborgaren kan lättare göra sin röst hörd. I vårt eget län har samtliga kommuner utom Tierp och Uppsala redan denna möjlighet.

Vi anser att även Uppsala kommun bör välja en mer direktdemokratisk väg och låta Uppsalaborna få större möjlighet att ge uttryck för sin åsikt i olika frågor som angår dem. Det är dags att införa möjligheten att lägga medborgarförslag i Uppsala kommun.

SD vill införa medborgarförslag

Mar
07
Publicerad av Paula den 7 mars, 2011 kl. 02:02

I mars 2011 representerade jag för första gången Sverigedemokraterna i en debatt utanför fullmäktigesalen. Inför internationella kvinnodagen bjöds alla partier med plats i Uppsala kommunfullmäktige in att delta i en paneldebatt om (de påstådda) löneskillnaderna mellan kvinnor och män anställda av kommunen. Det var inte den mest tacksamma arenan eller publiken, men varje chans att påpeka det orättvisa med kvotering och felaktigheter i statistik som framställer kvinnor som offer är en chans värd att ta.

SD-Uppland beskrev debatten på följande sätt:

Paula Bieler (SD) i lönedebatt i Uppsala

På söndagseftermiddagen den 6 mars, två dagar före internationella kvinnodagen den 8 mars, inbjöd Uppsala kvinnojour samtliga åtta politiska partier som finns representerade i Uppsala kommunfullmäktige till en paneldebatt.

Debatten ägde rum på Clarion Hotel Gillet i centrala Uppsala och hade rubriken ”Jämlika löner – utopi eller verklighet i Uppsala?”.

Från Sverigedemokraterna deltog Paula Bieler, som är andra ersättare i Uppsala kommunfullmäktige och första ersättare i landstingsfullmäktige i Uppsala län sedan valet 2010. Paula Bieler är även politisk sekreterare för Sverigedemokraterna i Landstinget i Uppsala län och vice ordförande i SDU Uppsala.

Den trekvart långa debatten kom att handla om huruvida osakliga löneskillnader mellan könen de facto föreligger samt vad detta i så fall beror på och hur man kan åtgärda det. Paula Bieler poängterade bland annat att Sverigedemokraterna starkt vänder sig emot könskvotering men samtidigt vill se lika lön för likvärdigt arbete.

Från övriga partier deltog följande företrädare: Ilona Szatmari Waldau (V), Marlene Burwick (S), Maria Gardfjell (MP), Ulla Johansson (KD), Cecilia Bernsten (C), Cecilia Hamenius (FP) och Christopher Lagerqvist (M). På plats var även fem sverigedemokrater i publiken.

Paula Bieler (SD) i debatt. Foto: Privat.