Förändring Framåt Tillsammans

Senaste nytt

Mar
14

Ännu ett exempel på bristande objektivitet

Publicerad av Paula den 14 mars, 2011 kl. 20:17

”Kurs mot åsiktsförtryck - Förutom argumentationsteknik och antivåldsretorik studeras den svenska extremvänsterns historia, klasshat, skadegörelse, censur- och våldsbejakande politik och Vänsterpartiet. ” 

Ponera att ovanstående fanns att läsa i valfritt, partipolitiskt obundet medium. Med största sannolikhet skulle jag inte vara ensam om att reagera.  Att på detta sätt bunta ihop ett riksdagsparti med flertalet starka negativa företeelser baserat på ytliga, enskilda kopplingar och privat tyckande kan knappast ses som seriöst. Ändå hittar jag i senaste numret av Lärarnas Tidning en notis som gör just detta. Skillnaden är, föga förvånande, att det är Sverigedemokraterna som utsätts för denna oacceptabla behandling.

Det hela handlar om ett samarbete mellan Vindelns folkhögskola och Expo som denna höst anordnar en ”antirasistisk projektledarutbildning”. Under denna terminslånga kurs skall man dels öva praktisk projektledning, dels studera diverse oönskade fenomen. Och Sverigedemokraterna.

Självklart står det varje förening eller skola fritt att anordna vilka kurser man vill, så länge kursmomenten ryms inom de lagar som gäller. Att en organisation som Expo, eller en folkhögskola med förra SSU-ordföranden som rektor, väljer att fortsätta sin smutkastning av SD är inte särskilt upprörande. De har sin agenda. Det jag vänder mig emot är att en tidning som hör till ett partipolitiskt obundet förbund sysslar med en form av partipolitik. Ett avståndstagande från ett specifikt parti, genom i detta fall en hänvisning till en utbildning, kan nämligen inte kallas något annat.

Det är heller inte första gången. Genom en snabb sökning på tidningens hemsida hittar jag ett femtontal artiklar där man tydligt tagit ställning mot vårt nya riksdagsparti. Ytterligare artiklar är mer diskret vinklade, genom frågeformuleringar där man placerar SD i ett oönskat fack. Ibland tillåts rena lögner om partiets politik stå oemotsagda och slå rot. Det finns artiklar om SD som skrivits utan att någon representant för partiet fick komma till tals.

Jag har full förståelse för att ett fackförbund, som ju är och ska vara politiskt aktivt, har sina egna åsikter och för fram dem. Och en sak vore att i sakpolitiska frågor hävda sitt motstånd eller inta en avståndstagande ställning. En helt annan är det dock att förkasta ett parti i sin helhet, baserat på sina egna fördomar och ”fakta” som levereras från allt annat än objektiva källor.
_____
Ovanstående text är ett inlägg från min gamla blogg, en blogg jag skapade mitt under brinnande valrörelse i en naiv tro att jag skulle ha tid att skriva regelbundet. Så blev inte fallet, studier och politiskt arbete kom i vägen. De två inlägg jag ändå publicerade känner jag ett värde av att flytta över hit, som exempel på samhällsreflektioner från en fritidspolitiker.

Kommentera

  1.  

    |