Förändring Framåt Tillsammans

Senaste nytt

Sep
03

När kommunister hyllar våld

Publicerad av Paula den 3 september, 2011 kl. 00:00

Förra hösten anordnade Revolutionär Kommunistisk Ungdom en festival här i Uppsala, tillsammans med bland andra ABF. Affischerna sitter fortfarande kvar på elskåp och anslagstavlor här och var. Att en festival vars tema var att hylla våldsamma revolutioner och uppmuntra till upplopp mot poliser skulle gå av stapeln i vår hemstad, dessutom med stöd av ABF och alltså indirekt skattemedel, var givetvis inget SDU Uppsala kunde låta passera obemärkt. Tillsammans författade jag och Joakim Isheden därför följande insändare:

ABF stödjer vänsterextremism

POLITIK. Denna helg anordnas Uppsala Revolutionary Festival, en tillställning som säkert är trevlig för besökarna. Det är dock viktigt att granska det budskap som arrangörerna vill förmedla. Ansvariga för festivalen är Revolutionär Kommunistisk Ungdom (RKU), i samarbete med Arbetarnas bildningsförbund (ABF).

Vi anser att det är anmärkningsvärt att ABF, som årligen lyfter 469 miljoner kronor i statligt stöd, valt att stödja en organisation och ett evenemang som uppmanar till kamp och upplopp mot staten. På festivalens hemsida står att temat är ”rätten till motstånd” och att ”de i förorten som kämpar mot polisen gör rätt.”

SDU (Sverigedemokratisk ungdom) menar att kommunistisk kamp är skadlig för vårt samhälle och att en vänsterextrem revolution vore förödande för Sverige. Polis och rättsväsende är ovärderliga institutioner i ett demokratiskt samhälle och vi ser mycket allvarligt på att våldsutövning mot dessa glorifieras.

Det förvånar oss därför att ABF valt att stödja festivalen. De har också samarbetat med RKU ett par gånger tidigare. Men att de skulle gå så långt som att medverka till att uppmana till kommunistisk revolution och uppror mot rättssamhället hade vi aldrig kunnat ana.Självfallet står det varje organisation fritt att anordna tillställningar och sprida sina åsikter.

Däremot anser SDU att det är viktigt att festivalens besökare, liksom ABF:s kursdeltagare, är medvetna om vilka verksamheter och åsikter de stödjer. Liksom många andra bildningsförbund och folkhögskolor drivs ABF av aktörer med en tydlig politisk agenda, vilket genomsyrar deras verksamhet.

Det som präglar SDU:s syn på skattemedel är att de ska investeras för Sveriges väl. Varje lättvindigt hanterad skattekrona är ett svek mot folket. Vi kräver hårdare granskning av bidragstagande organisationers verksamhet. Det kan väl inte vara meningen att skattebetalare ska finansiera vänsterextremism?

ABF stödjer vänsterextremism

Kommentera

  1.  

    |