Förändring Framåt Tillsammans

Senaste nytt

Aug
31

Styrelseförslag

Publicerad av Paula den 31 augusti, 2012 kl. 08:59

Idag är det dags, årets förbundskongress inleds. Det har minst sagt varit en intensiv sommar, på flera sätt. Många har vänt sig till mig med frågor och en av de vanligaste av dessa har varit: hur ser din styrelse ut? Det är en fullt befogad fråga, givetvis vill ingen välja ett oklart alternativ. Idag är det dags att besvara denna fråga, men först vill jag förklara varför det dröjt och hur jag resonerat.

Den kortaste och enklaste förklaringen till varför ett alternativ från mitt håll dröjt är helt enkelt att jag inväntat valberedningens förslag samt handlingarna med alla inkomna och accepterade nomineringar. Även om jag haft vissa kandidater klara redan tidigt har jag velat fundera över alla namn som valt att kandidera för att sätta samman ett väl övervägt styrelseförslag.

Nedan presenteras de personer jag känner saknas i valberedningens förslag för att det ska vara en stark förbundsstyrelse kapabel att förvalta och respektera det förtroende som medlemmarna gett. Styrelsen har ett stort ansvar att säkra förbundets status som en ung, dynamisk kraft i den sverigevänliga rörelsen. Den bör enligt mig ta Sverigedemokratin på fullaste allvar för att göra ett fantastiskt jobb när det gäller att skola Sveriges framtida ledare.
.
Jag anser att det är av högsta vikt med en förbundsstyrelse vars ordförandeposter besätts av personer som har en stor kunskap om, god insyn i och praktiska erfarenheter av arbete inom den politiska sfären. Givetvis ska de också vara väl förankrade i den Sverigedemokratiska ideologin. Dessutom har jag velat hitta personer med vilka jag vet att samarbetet inte bara fungerar utan ständigt ger resultat som når nya, högre nivåer.

Som vice ordförande föreslår jag Hanna Wigh. Hon har trots sin unga ålder en stor erfarenhet och ett brett politiskt kunnande. Flertalet gånger har hon visat prov på att hon inte är rädd att ta debatten och hon skyr inga ämnen. Hon har samtidigt en ovärderlig kunskap gällande organisatorisk uppbyggnad, som få kan mäta sig med. Jag har de senaste månaderna arbetat nära Hanna i andra sammanhang, och vet att vi tillsammans levererar – vare sig det handlar om att ta fram underlag och formulera ny politik eller att ge stöd och hantera kriser. Hanna är enligt mig given som min högra hand.

Som andre vice ordförande föreslår jag Henrik Gustafsson. Han har gång på gång lagt fram skarpa debattartiklar där han på ett exemplariskt sätt presenterar och försvarar både den sverigedemokratiska rörelsen som helhet och vår ideologi. Henrik har en bred politisk kunskap och stor erfarenhet av att framföra politik på såväl ett lättförståeligt som ett djupare plan. Detta gör han på ett sätt som präglas av ett starkt strategiskt och kommunikativt tänk och utan tvivel kommer att bidra till det viktiga arbetet med att tydligt förmedla vårt politiska budskap. Hans förmåga att styra upp det administrativa arbetet är en tillgång som jag saknar i valberedningens framlagda förslag.

En stor brist i valberedningens förslag är avsaknaden av politisk erfarenhet hos de föreslagna ordförandena. Jag själv, Hanna Wigh och Henrik Gustafsson har alla erfarenhet av vad det innebär att vara valda företrädare för Sverigedemokraterna, vilket är en tillgång då det krävs kunskap och praktisk erfarenhet i den politiska processen för att förbereda och skola framtidens politiska ledare.

Utöver Hanna och Henrik anser jag att även Markus Wiechel, Johan Nissinnen, och
Jonathan Lindqvist bör beredas plats i den kommande styrelsen.

Såväl Markus som Johan har trots sin unga ålder erfarenhet av ledarskap, organisation och politiskt arbete i folkvalda församlingar. Jonathan har genom sin ledarroll i det medlemsstarkaste distriktet SDU Syd en stor erfarenhet av att organisera och samordna SDUare.

Jag har ovan presenterat sex personer jag anser lämpliga att leda SDU, och skulle i teorin kunna välja att föreslå en koncentrerad styrelse enbart bestående av dessa. Det har dock hela tiden varit min önskan att den styrelse som väljs kommer att representera förbundet i sin helhet. Därför är jag beredd att synkronisera med valberedningens förslag så att kongressen gemensamt tar fram en styrelse med såväl geografisk som politisk bredd och hög kompetens. Jag kommer således att yrka på en utökad styrelse med totalt nio ledamöter och fem suppleanter. De inkomna nomineringarna visar att det knappast råder brist på engagerade unga, villiga att arbeta för förbundets väl.

 

_________________________________

Mitt förslag till presidium:

Ordförande:       Paula Bieler, SDU Uppland
Vice ordförande:     Hanna Wigh, SDU Väst
Andre vice ordförande:  Henrik Gustafsson, SDU Blekinge

Övriga ledamöter:    Markus Wiechel, SDU Östergötland
             Johan Nissinen, SDU Jönköping
             Därutöver 4 till som tas fram i samråd på kongressen
Suppleanter:       Jonathan Lindqvist, SDU Syd
             Därutöver 4 till som tas fram i samråd på kongressen

Kommentera

 1.  

  |