Förändring Framåt Tillsammans

Senaste nytt

Nov
01

Framåt tillsammans!

Publicerad av Paula den 1 november, 2012 kl. 19:01

Det har nu gått två månader sedan Sverigedemokratisk Ungdom höll kongress, och jag anser det vara lägligt att åter väcka liv i denna sida. Många har hört av sig och undrat vad som händer nu och alla har fått samma svar – det är upp till den nyvalda styrelsen. Min förhoppning är att den debatt som påbörjats kan fortgå och att SDUs ledning tar till sig av åsikter och lyssnar på sina medlemmar, oavsett om det är ris eller ros som framförs. Själv kommer jag fortsätta att framföra bägge delarna, där jag finner det vara befogat. Min ambition är att hålla diskussionen så internt som möjligt – det är en fråga för vårt förbund och inte allmänheten. Denna blogg kommer således ägnas företrädesvis åt politiska reflektioner och personliga funderingar. Men först vill jag leverera några avslutande tankar om min syn på SDU och dess framtid.

Grunden i hela mitt engagemang är att jag har sett hur dagens samhälle, såväl offentligt som civilt, behandlar människor olika baserat på ursprung och att svenskarna systematiskt missgynnas. Den förda politiken leder till splittring, otrygghet, kriminalitet och fattigdom. Jag vägrar att tyst se på när det kompromissas med allas lika värde, rättigheter och skyldigheter. Det handlar om mitt land, om vårt land. Sverige måste räddas, och kan jag bidra så är det för mig självklart att ställa upp.

Den nedmontering som skett av vårt svenska samhälle och vår välfärd har pågått en längre tid, utan medborgarnas samtycke eller kännedom. Media och maktelit har effektivt inpräntat sitt budskap. De enda som på allvar har ifrågasatt utvecklingen är vi i den sverigedemokratiska rörelsen. Vi har sett och påtalat de galenskaper som finansieras med våra gemensamma skattemedel. Nu börjar allt fler svenskar se att Sverige är på väg åt fel håll. Men steget tycks vara stort till att se problemens grunder, tänka i nya banor och erkänna att lösningarna kanske finns där makten inte vill att vi letar.

Här ser jag att ungdomsförbundet har en mycket viktig roll att spela. Det är vi ungdomar, fyllda av framtidstro och med vaken blick, som vågar ifrågasätta de nästan dogmatiska normer som råder idag. Det är vi som kommer att utgöra och forma morgondagens Sverige. SDU måste därför vara ett tydligt, seriöst och ansvarstagande alternativ för unga, engagerade svenskar. I såväl ord som handling ska vi visa att vi inte bara ser de problem som finns och förstår bakomliggande orsaker, utan också att vi presenterar hållbara lösningar. Vi ska visa att vi kan tillvarata ungdomlig energi för att leda Sverige rätt.

Min vision för förbundet har alltid varit en rörelse som ständigt driver på och för den sverigevänliga politiken framåt. SDU har en unik möjlighet att påverka moderpartiet, som andra ungdomsförbund bara kan drömma om. Den sverigedemokratiska rörelsen växer snabbt och inom organisationen pågår arbetet med att tillvarata kompetensen hos dem som engagerar sig. Genom att lyfta våra frågor internt och visa allt vi ungsvenskar kan bidra med finns goda chanser att få gehör för det vi säger. Där andra förbund förlitar sig till mediala utspel och angrepp mot sina moderpartier i hopp om att skapa debatt och påverka utifrån kan vi ta för oss och göra skillnad direkt i partiet.

Det är min övertygelse att en majoritet av Sveriges unga i själva verket delar våra åsikter utan att veta om det. Jag minns hur svårt jag själv hade att övervinna mina politiska fördomar och hitta till SDU. Vårt problem är inte att få personer att hålla med oss, utan att bygga upp vår trovärdighet. Detta kräver konsekvent och ansvarsfullt agerande.

För att nå våra mål fordras god balans mellan handlingskraft som visar upp vår politik och ödmjukhet inför att det som är självklart för oss inte alltid är det för andra. Vi ska vara svenska ungdomars röst, och vi ska vara det på ett sätt de känner igen sig i. Vi har inte råd att brista i kommunikationen och lämna minsta utrymme för tvivel på vad vi tycker, vad vi vill eller vilka vi välkomnar bland oss. Vi måste tillsammans arbeta för att utradera alla tvivel, besegra alla fördomar och reda ut alla missförstånd. För det handlar om mer än oss, det handlar om vårt land.

Tillsammans kan vi rädda ett sjunkande Sverige!

Kommentera

  1.  

    |