Förändring Framåt Tillsammans

Senaste nytt

Sep
23
Publicerad av Paula den 23 september, 2013 kl. 12:04

Dagens stora inrikespolitiska nyhet är utan tvekan medieuppgifterna om polisens register över personer med romskt ursprung. Det är fortfarande inte klargjort exakt vad det är för fil, och i vilket syfte den har upprättats. Däremot står det klart att åtminstone delar av kriminalunderrättelsetjänsten av någon anledning har kartlagt över 4 000 romers släktband och relationer.

Att polisen för statistik över gärningsmän är en sak. Det finns anledning att se mönster för att kunna bryta desamma och arbeta preventivt. Likaså är det förståeligt att man i vissa fall temporärt kartlägger brottslingars privata relationer. Det kan bidra till analyser och fylla ett syfte i utredningar. Att däremot föra register över oskyldiga personer, frikopplat från en specifik brottsutredning, enkom för att de är släkt med en misstänkt brottsling är en helt annan sak. Det är naturligtvis oacceptabelt och blir än värre om registret är av sådan karaktär att det kan misstänkas att urvalet baseras på etnicitet. Om så sker, och om det dessutom drabbar barn, har något gått allvarligt fel. I Sverige har vi sen länge lämnat begreppet arvssynd bakom oss och varje människa ansvarar för sina egna handlingar.

Eftersom polisen är en av Sveriges viktigaste myndigheter, en myndighet vi har gett våldsmonopol, får inga frågetecken finnas kring dess moral och arbetets fokus. Det är därmed minst sagt oroande att de frågetecken som nu väckts ens kunnat uppstå. Jag inväntar en noggrann utredning samt den förklaring som utlovats.

I en demokratisk rättsstat som Sverige bedöms människor efter sina gärningar, inte efter släktband. Något annat är otänkbart.