Förändring Framåt Tillsammans

Senaste nytt

Feb
11

Nationalism för mig

Publicerad av Paula den 11 februari, 2014 kl. 22:58

Idag inleder Metro en artikelserie på temat nationalism. Den ambition som presenteras är att bredda samtalet om nationalism – vad innebär begreppet idag, vilka olika nyanser och perspektiv finns? Dagens första uppslag förvånar knappast, det är oro som uttrycks och ett flertal personer citeras om hur de ser nationalism som mer eller mindre synonymt med främlingsfientlighet, alternativt som ett utdött begrepp eftersom det är världsmedborgarskap och gränslöshet som gäller idag. Jag tänkte därför bidra till breddningen genom att ge mitt perspektiv.

Nationalism för mig är framför allt två saker: frihet och kärlek. Frihet för jordens folk att själva få bestämma över sina samhällsbyggen, skapa sina seder, utveckla sina identiteter. Kärlek till såväl den egna identiteten och det egna landet som till den globala mångfalden och den fantastiska bredd av idéer, kulturer och synsätt som mänskligheten rymmer.

Jag brukar ofta diskutera det faktum att jag kallar mig nationalist med min mor. För henne har ordet en helt annan betydelse, för henne är det liktydigt inte bara med att hylla den egna nationen utan också att se ner på andra. Otaliga gånger har hon sagt att patriotism, det är en sak och det är fint, men nationalism går inte för sig. På sin höjd är nationalism ok om ens land är ockuperat, men egentligen är det även då fråga om patriotism. Lika många gånger som hon sagt detta har jag kontrat med att jag tvärtom ser nationalism som mer öppet och medmänskligt än patriotism. Där det senare endast handlar om att hylla det egna landet, dessutom med bas i det rent administrativa medborgarskapet och staten, är det förra en princip som utgår från att folk i alla tider samlats i gemenskaper vilka format samhällen och att dessa bör ha rätt till självbestämmande, genom nationalstaten. Den nationalistiska principen bejakar och bekräftar samtliga nationer, erkänner att människan har behov av samhörighet, medmänniskor med vilka hon identifierar sig och en plats där hon känner sig hemma. Nationalism för mig är en strävan efter att tillgodose dessa behov.

Visst ingår kärlek till den egna nationen i nationalismen. Men precis som jag älskar min familj utan att se ner på andra familjer så är inte heller kärleken till Sverige något som begränsar mig från att vara vänligt inställd till andra nationer.

Precis som andra –ismer kommer nationalism i olika form och skepnad. Den kan bidra till ett välkomnande samhälle som bjuder in till nationen, men den kan också exkludera och stänga ute. I sin värsta skepnad kan den dessutom göra just det som min mor oroar sig för – förakta andra nationer än den egna, värdera människor olika baserat på nationstillhörighet, kanske till och med helt frånta dem deras värde. Den som har drabbats av detta är givetvis orolig för vad nationalism kan bära med sig, men det går inte att sätta likhetstecken mellan alla varianter. Hur nationen definieras är givetvis avgörande för vilken slags nationalism det rör sig om. För mig, och för Sverigedemokraterna, är denna definition baserad på identitet där nationalitet hänger ihop med ditt inre – inte var du är född, vilket ursprung du har eller hur du ser ut. Vår nationalism bygger på ett nationsbegrepp där gemensamma nämnare såsom språk, kultur, lojalitet är vägledande. Och vår nationalism är öppen, välkomnande. Vi tror på assimilering, på möjligheten att bli en del av den svenska nationen.

Jag är medveten om att denna syn inte delas av alla. Det är inte ovanligt att hos såväl politiskt engagerade i andra partier som hos statsvetare och andra akademiker koppla samman nationsbegreppet främst med ursprung. Men för mig hör nationalism samman med samhället och det liv vi lever här. Vårt samhällsbygge började för tusentals år sedan, och det pågår fortfarande. Det bygger vidare på det som varit, förvaltar och utvecklar ett arv från tidigare generationer – precis som alltid har skett. Det är kärlek och respekt, frihet för oss att fortsätta forma vårt land och frihet för andra att forma sina.

Kommentera

  1.  

    |