Förändring Framåt Tillsammans

Senaste nytt

Mar
10

Barns rätt och adoption

Publicerad av Paula den 10 mars, 2014 kl. 15:46

I tisdags släpptes (efter drygt två veckors för mig nervös väntan) ett avsnitt av podcasten Synfält Framåt! där jag var den inbjudna gästen. Podden fokuserar på personliga intervjuer av valbara politiker, där egna värderingar och resonemang står i fokus. Det finns mycket jag skulle vilja utveckla vidare, svar jag hade kunnat vara rappare i, och frågor jag kunnat vara tydligare med. Men allt får inte plats i ett inlägg. Jag tänker därför börja med den fråga som fått mest uppmärksamhet, av den enkla anledningen att den bryter mot partilinjen och jag därför anser att mitt resonemang har särskilt behov av att tydliggöras.

Vid ett tillfälle i intervjun utsattes jag för ett moraltest, där jag fick ta ställning till ett antal värdekopplade ja- och nejfrågor. En av dessa var ”Ska bögar få adoptera barn?”. Mitt svar på denna fråga blev ett ja.

Men mitt svar kom inte utan tvekan (det är tydligt för vem som än lyssnar på intervjun). Jag har läst reaktioner om att detta skulle bero på rädsla för repressalier av att gå emot partiet, och visst är det känsligt att avvika från partilinjen (även om det är omöjligt att hålla med om allt) men större delen av min tvekan beror på att jag inte anser det vara en helt okomplicerad fråga, och särskilt inte med den formuleringen.

För nej, egentligen anser jag inte att någon ”ska få” adoptera barn. Det är ingen rättighet att bli förälder, barn är inga varor och inget vi ska se till att vem som än önskar får ansvara för. Tvärtom anser jag att det finns tillfällen där vi borde vara skarpare i att omhänderta barn från föräldrar som inte förmår ge dem en bra uppväxt. Jag är också generellt emot insemination, surrogatmödraskap och eventuella andra företeelser kopplade till en syn på föräldraskap som en rättighet och barn som en produkt att införskaffa. Men i en vidare bemärkelse handlar just denna fråga om huruvida jag anser att även homosexuella ska kunna ansöka om att adoptera, om även homosexuella ska kunna prövas som adoptionsföräldrar. Ser man frågeställningen som sådan blir mitt svar ja.

Som jag ser det handlar det nämligen om att i en situation där det finns ett föräldralöst barn undersöka alla tillgängliga alternativ till ett tryggt och kärleksfullt hem. Jo, jag ser den traditionella kärnfamiljen som ett ideal, men ideal är inte alltid möjliga. Och jag tror inte att den viktigaste egenskapen hos goda föräldrar är att de är av två olika kön. Därför vill jag inte stänga samkönade par ute för prövning när det viktigaste bör vara att ge barnet stabilitet och möjlighet att knyta an till en familj, hellre än att vara fast på barnhem eller slussas mellan fosterhem. Det är ur detta perspektiv jag landat i mitt ställningstagande, ur barnets perspektiv.

Är det problemfritt att låta homosexuella par prövas som adoptivföräldrar? Nej. Dels vet vi att det finns internationella adoptionsbyråer som vägrar ha avtal med Sverige eftersom de själva motsätter sig homosexuella adoptivföräldrar. Därmed kan det faktiska resultatet i vissa fall bli att färre alternativ finns för barnen, eftersom de svenska alternativen utesluts. Dels finns en risk att de barn som växer upp med samkönade föräldrar drabbas av fördomar som finns mot homosexuella. Men bägge dessa argument är argument baserade på andras förhållningssätt, och det är generellt argument jag inte vill vika mig för. Att baserat på rädsla för andras agerande anpassa sitt eget är att acceptera deras premisser.

Men det finns ytterligare aspekter. En sådan är att barnet utan tvekan kommer vara medvetet om att minst en förälder inte är den biologiska föräldern. Det kan uppstå problem med anknytning och en känsla av rotlöshet, och detta kan påverka under uppväxten. Men å andra sidan tycker jag att det förr eller senare ändå ska framkomma att en adoption skett. Det är också det vanliga. Och det är inget oöverkomligt trauma.

Där finns också argumentet om rätt till mor och far, behov av en både kvinnlig och manlig förälder. Man skulle kunna tycka att jag som särartsfeminist höll detta behov extra högt i det att jag ser till viss del skilda egenskaper hos kvinnor och män. Och visst, jag ser definitivt ett värde i att ha haft både mamma och pappa närvarande, som har kunnat dela med sig av skilda perspektiv och erfarenheter som till del grundats i att de varit just kvinna och man. Men dels är föräldrar inte de enda vuxna i ett barns liv, dels finns på individnivå alltid stora skillnader. Lika lite som en kvinna kan antas representera alla kvinnor (vilket jag bland annat ondgör mig över i denna text om kvotering), lika lite kan en mor anses utbytbar mot vilken mor som helst enbart i egenskap av att hon är kvinna. Detsamma gäller givetvis för män och fäder. Inte heller detta argument är således av sådan tyngd att det skulle utesluta ett homosexuellt par som det bästa tillgängliga alternativet, som jag ser det.

Innan jag avslutar vill jag kort kommentera det faktum att jag alltså offentligt tagit ställning mot partiet i en fråga. Det rörde sig som sagt om ett personligt moraltest där just mina ärliga svar i värderingsfrågor efterfrågades. Jag var tydlig med att påpeka att jag avviker från partilinjen, och att det är min privata åsikt. Jag svarade inte som jag gjorde i avsikt att driva denna fråga politiskt. Jag svarade som jag gjorde för att sådana var omständigheterna. Jag har flertalet gånger försvarat partiets linje, och kommer så fortsätta göra i rollen som partiföreträdare. Personligen värderar jag de olika argumenten lite annorlunda än partiet när jag väger dem mot motargument, men jag ignorerar inte deras värde och jag har respekt för att partiet har valt sin hållning.

Jag ska dock vara ärlig. När jag 2009 gick med i partiet var detta en av de frågor jag hade svårast att acceptera partilinjen i. Alla som var med på SDU:s kongress 2011 vet att jag har reserverat mig i frågan (även då med de argument jag anför idag: alla tillgängliga alternativ bör utredas, barnens bästa bör stå i fokus). Över tid har jag fått mer förståelse för de argument på vilka partilinjen grundas, men de har fortfarande inte övertygat mig. Visst önskar jag att partiet delade min åsikt, men lika lite nu som när jag först engagerade mig ser jag det som en dealbreaker. Jag kan acceptera partiets hållning, och jag hoppas (och tror) att partiet kan acceptera att min är något annorlunda, så länge jag inte blandar ihop de två. Väsensskilda är de trots allt inte.

Kommentera

3 Responses to Barns rätt och adoption

  1.  

    |

  2. Pingback: Bieler reder ut sin syn på homoadoptioner « Avpixlat

  3. Pingback: Gregory Smith

  4. Pingback: Vanessa Smith