Förändring Framåt Tillsammans

Kampanjande

Aug
07
Publicerad av Paula den 7 augusti, 2010 kl. 23:47

Under våren 2010 kom skolbesökskampanjen inför det stundande valet igång ordentligt. Ett besök här i Uppsala blev extra uppmärksammat då stämningen blev så hätsk att polis fick inkallas, och SVT fick på film hur våra representanter blev attackerade av en elevmobb. Efter händelsen anklagades SDU Uppsala för att medvetet ha sökt tumult och bråk för att kunna ikläda sig en offerroll, något som givetvis var lika felaktigt som absurt. Därför formulerade hela den dåvarande styrelsen för lokalavdelningen, inklusive jag själv, följande replik på anklagelserna.

SDU försökte diskutera sakligt

REPLIK. På UNT Debatt 14/3 angri­per anställda vid Bolands­gym­nasiet mediernas bevak­ning av skolbesöket 10/3, samtidigt som man skuldbelägger­ SDU för det inträffade.

Dagen före besöket skicka­de SD ut ett pressmeddelande och har annars inte haft samtal med SVT. Felaktigt är alltså att SD bjudit in SVT till skolan. Att man fann ett nyhetsvärde är inte förvånande, då många gymnasierektorer vägrar släppa in oss.

Efter attacken försökte skolans rektor dessutom stoppa SVT från att sända sitt filmmaterial.

Detta då inslaget tydligt visar att SDU blir angripet av en mobb elever, vilket framställer eleverna i dålig dager. Nästan samtliga medier, undantaget SVT och TV4, har försökt utmåla händelsen som att vi provocerat eleverna och varit delaktiga i ett slags bråk. Så är absolut inte fallet. Attacken var enkelriktad. Vi försökte förklara vår politik och ta en konstruktiv och saklig diskussion, men vissa ele­ver tålde inte det.

Den största osanningen i skolpersonalens debattartikel är ändå beskrivningen av själva händelseförloppet för angreppet på SD:s valarbetare. Skolpersonalen tar ensidigt ställning för de elever som hoppade på våra företrädare. Man försöker bagatellisera händelsen och ursäktar indirekt agerandet, som påstås ha provocerats fram.

Två av våra medlemmar fick ta emot upprepade och explicita mordhot som nu polisanmälts.

När en av våra medlemmar försökte säkra bevismaterial genom att spela in mordhoten med sin mobilkamera blev även han hotad, påhoppad och näst intill misshand­lad. Efter detta fortsatte stämningen vara orolig på grund av ungdomsgänget, och det enda som egentligen kunde garantera vår säkerhet var polisens närvaro på skolan. Således rör det sig inte enbart om några minuters tumult, som skol­personalen vill göra gällande. Att rektorn sagt att det inträffade är vårt eget fel är förstås myc­ket olyckligt. Att åsikten tycks delas av flera anställda på skolan och att flera elever tydligen inte förstår vad demokrati och ytt­randefrihet innebär är lika illa. Ingen företrädare för något politiskt parti eller ungdomsförbund skall behöva utstå hot och våld. Det är vår bestämda uppfattning.

SDU försökte diskutera sakligt

Alla skolbesök var dock inte fyllda av våldsamheter och obehagliga stämningar. Flera besök gav istället intressanta diskussioner med nyfikna elever, givande debatter med andra ungdomsförbund och goda möjligheter att ge en sannare bild av vårt förbund och moderparti. Ett av dessa rapporteras om på Sverigedemokraterna Upplands hemsida:

SDU Uppsala besökte Westerlundska gymnasiet