Förändring Framåt Tillsammans

Blåsippans väg

Blåsippor1

”Blåsippan ute i backarna står, niger och säger att nu är det vår”

Nu är det vår tur att bli hörda, vår tid att skapa förändring. Från gräsrot till ledning, från minsta knopp till fullt utslagna blomma. Vi delar visioner, glöd och mål. Vägen dit kantas av blåsippor.