Förändring Framåt Tillsammans

Landsdagarna 2011

Landsdagarna 1

Förändring Framåt Tillsammans – parollen för Landsdagarna 2011. Jag är än idag oerhört hedrad över att ha fått agera biträdande mötesordförande för Sverigedemokraternas högsta beslutande organ.

Överläggning på podiet

Kvällsmingel